Linolada

Pravila

Shodno odredbama Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 152/20), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre (“Službeni glasnik RS”, broj 152/20) i Odluke broj 244/22 od 26. maja 2022. godine zakonskih zastupnika, PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA PODRAVKA DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD, Tošin bunar 272A, MB 17332970, PIB 100119622, dana 14. jula 2022. godine, donosi:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“LINO LADA POKLONI”

 

 

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “LINO LADA POKLONI” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

 

I. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA PODRAVKA DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD, Tošin bunar 272A

 

MB 17332970

PIB 100119622

zakonski zastupnici: Ivan Prtorić, direktor

 

II. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE
Dana 26. maja 2022. godine, zakonski zastupnik Ivan Prtorić, direktor, za privredno društvo PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA PODRAVKA DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD, Tošin bunar 272A, MB 17332970, PIB 100119622 doneo je Odluku broj 244/22 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “LINO LADA POKLONI”.

 

III. NAZIV, VREME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA
Organizuje se nagradna igra u robi.

 

Naziv nagradne igre je “LINO LADA POKLONI”.

 

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) u periodu od 19.09.2022. godine do 31.10. 2022. godine.

 

IV. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI
Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD ul. Šumatovačka 40, matični broj: 21348848, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

 

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

 

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

 

V. OPIS NAGRADNE IGRE
Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija) koja tokom perioda od 19.09.2022. godine zaključno sa 30.10.2022. godine izvrše kupovinu bilo kojeg od sledećih Lino Lada proizvoda u bilo kom prodajnom objektu ”UNIVEREXPORT” u najmanjem iznosu od 499 RSD:

 • Lino lada duo 350g
 • Lino lada milk 350g
 • Lino lada nougat 350g
 • Lino lada kokos 350g
 • Lino lada Gold 350g
 • Lino lada Gold 700g
 • Lino Lada Gold 900g
 • Lino lada duo 750g
 • Lino lada milk 750g
 • Lino lada duo 1000g
 • Lino lada Twist gold milk 700g

 

Kupac prilikom ostvarene uslovne kupovine na kasi dobija račun i isečak sa kodom. Na dnu fiskalnog računa nalazi se kod kojije dužine 19 karaktera i čine ga brojevi.

 

Uz fiskalni račun, kupac koji je ostvario uslovnu kupovinu dobija i nefiskalni isečak kojim se obaveštava da je tom kupovinom stekao uslov za učešće u Lino Lada nagradnoj igri, te da kod koji se nalazi na dnu računa i koga čini 19 brojeva pošalje na kratak broj 4242 najkasnije do 30.10. u 23.59 časova.

 

Broj 4242 biće dostupan za slanje sms-a počev od 19.09.2022. godine u 06:00 časova do 30.10.2022. godine u 23.59 časova.

 

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Yettel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).
Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun sa isečkom kao dokaz o kupovini sve do uručenja nagrada.

 

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.linolada.rs.

 

Napomena:
-kupovinom navedenih proizvoda putem www.elakolije.rs kupci ne stiču pravo na učestvovanje u nagradnoj igri;
-pravo na učestvovanje i nagradnoj igri imaju samo Učesnici koji ostvare kupovinu u maloprodajnom objektu i čija ukupna kupovina iskazana na fiskalnom računu ne prelazi iznos od 50.000, 00 RSD sa PDV-om.

 

VI. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

 TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD
 NAZIV NAGRADEUkupan broj nagrada

CENA KOMAD
(sa PDV)

RSD

CENA UKUPNA
(bez PDV)

RSD

CENA UKUPNA
(sa PDV)

RSD

DNEVNA

nagrada

Linо Lada poklon paket422.054, 9571.922, 9086.307, 90

DNEVNA

nagrada

Tiganj za palačinke 25

Granit Line

42960, 0033.600, 0040.320, 00

DNEVNA

nagrada

Pleh za mafine Non Stick GB 300342440, 0015.400, 0018.480, 00

DNEVNA

nagrada

Bauer aparat za galete WM-620 Wafflino421.999, 0069.965, 0083.958, 00

NEDELJNA

nagrada

VIVAX VOX SOUNDBAR

SP-7080H zvučnik

67.920, 0039.600, 0047.520, 00

NEDELJNA

nagrada

BICIKL BOOSTER GALAXY grey-orange-white616.117, 5080.587, 5096.705, 00

GLAVNA

nagrada

POKLON VAUČER GIGATRON*1

100.000, 00

OSLOBOĐENO PLAĆANJA PDV-A

100.000, 00

100.000, 00

OSLOBOĐENO PLAĆANJA PDV-A

 NAGRADE UKUPNO RSD 473.290, 90

*Poklon vaučer GIGATRON može biti iskorišćen najkasnije do 25.12.2022. godine.

 

Svaka Lino Lada poklon paket sadrži sledeće:

 • Lino Lada milk 350g- 410, 99 RSD (342, 49 RSD bez PDV)
 • Lino Lada nougat 350g- 410, 99 RSD (342, 49 RSD bez PDV)
 • Lino Lada kokos 350g- 410, 99 RSD (342, 49 RSD bez PDV)
 • Lino Lada gold 350g- 410, 99 RSD (342, 49 RSD bez PDV)
 • Lino Lada duo 350g- 410, 99 RSD (342, 49 RSD bez PDV).

 

Dobitni fond čini roba.

 

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

 

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

 

IZVLAČENjE GLAVNE NAGRADE
Svi učesnici koji u periodu od 19.09.2022. godine u 06:00 časova do 30.10.2022. godine u 23.59 časova ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.

 

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:

     – 31.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 19.09.2022. godine u 06:00 časova do 30.10.2022. godine u 23.59 časova)

 

Biće izvučeno ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.

 

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

 

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrada biće vršeno na internet strani www.linolada.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

IZVLAČENjE NEDELjNIH NAGRADA
Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

 

Izvlačenje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno:
      – 26.09.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 19.09. u 06:00 do 25.09.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.
      – 03.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 26.09. u 06:00 do 02.10.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.
      – 10.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 03.10. u 06:00 do 09.10.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.
      – 17.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 10.10. u 06:00 do 16.10.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.
      – 24.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 17.10. u 06:00 do 23.10.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.
      – 31.10.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 24.10. u 06:00 do 30.10.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se po 1 dobitnik od svake NEDELjNE nagrade.

 

Biće izvučeno ukupno 12 dobitnika NEDELjNE nagrade.

 

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.

 

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

 

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno na internet strani www.linolada.com najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 


IZVLAČENjE DNEVNIH NAGRADA

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

 

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 20.09.2022. godine u 09:30 časova tokom trajanja, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 1 od svake 4 DNEVNE nagrade.

 

Biće izvučeno ukupno 168 dobitnika DNEVNE nagrade.

 

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

 

Dobitnik GLAVNE i NEDELjNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.linolada.com najkasnije 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po 4 rezervna dobitnika za GLAVNU i NEDELjNE nagrade, kao i 5 rezervnih dobitnik za DNEVNE nagrade.

 

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

 

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

 

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE
O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

 

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

 

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

 

Maja Opančina, predsednik
Goran Sovilj, član
Stana Popović, član

 

IX. NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA
Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.linolada.rs u roku od 30 dana od dana izvlačenja (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

X. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ I NEDELjNOJ NAGRADI

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio,kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime i prezime) i fotografiju jasno vidljivog fiskalnog računa i isečka sa jedinstvenim kodom kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu podravka@gmd.rs.

 

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid. Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

 

Dnevne nagrade Lino Lada poklon paket biće dostavljene dobitnicima putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Autonomne pokrajine Kosovoi Metohija) i to najkasnije do 30.11.2022. godine.

 

Ostale dnevne nagrade dobitnici mogu preuzeti u najbližoj ”METALAC” prodavnici, uzimajući u obzir određeno radno vreme tog maloprodajnog objekta i to najkasnije do 30.11.2022. godine.

 

Nedeljnu nagradu VIVAX VOX SOUNDBAR SP-7080H zvučnik, dobitnici mogu preuzeti u najbližoj ”METALAC” prodavnici, uzimajući u obzir određeno radno vreme tog maloprodajnog objekta i to najkasnije do 30.11.2022. godine.

 

Nedeljnu nagradu BICIKL BOOSTER GALAXY grey-orange-white, dobitnici mogu preuzeti u najbližoj ”PLANET BIKE” prodavnici, uzimajući u obzir određeno radno vreme tog maloprodajnog objekta i to najkasnije do 30.11.2022. godine.

 

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade. Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima, na gore bliže opisan način, ne dostavi lične podatke (ime, prezime) i fotografiju fiskalnog računa ili ne preuzme nagradu u skladu sa ovim Pravilima, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

 

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kome je potpis overen od strane Javnog beležnika, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI
Priređivač će dobitnika obavestiti o osvojenoj glavnoj nagradi pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj +381 11 7706275 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun sa isečkom za proces validacije.

 

Ukoliko se dobitnik ne javi ili ne preuzme GLAVNU nagradu u ostavljenom roku ili ukoliko nije u mogućnosti da dostavi na uvid original fiskalnog računa i isečka na kome se nalazi jedinstveni kod, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

 

Glavna nagrada će biti uručena najkasnije do 30.11.2022. godine, u sedištu priređivača: Beograd- Novi Beograd, Tošin bunar 272A, nakon što budu obavešteni, svakog radnog dana od 9h do 17h.

 

Dobitnik je dužan da na dan dostavljanja nagrade u periodu od 08-17č bude lično prisutan na naznačenoj adresi ili da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog specijalnim punomoćjem za preuzimanje nagrade na kom je potpis overen od strane Javnog beležnika.

 

Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku.

 

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

Dobitnik nagrade mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču original fiskalnog računa i isečak sa jedinstvenim kodom kao dokaz kupovine na uvid.

 

U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti.

 

XI. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE
Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije najmanje 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

 

Pravila nagradne igre biće objavljena i na internet stranici www.linolada.rs na dan početka priređivanja nagradne igre.

 

XII POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE
Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

 

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

 

XIII ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI
Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

 

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

 

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

 

Sve potrebne informacije u vezi sa nagradnom igrom učesnik može dobiti pozivom na broj priređivača +381 11 7706275 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika.

 

XIV SAGLASNOST
Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi sa tim se obaveštava i prisataje:

 

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 108 i 110 Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12 u vezi sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Priređivač će od učesnika kao podatke o ličnosti prikupljati samo broj mobilnog telefona.

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki dobitnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi sa tim se obaveštava i prisatje:

 

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 108 i 110 Zakona o igrama na sreću, kao i odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, te radi dostavljanja nagrada, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12 u vezi sa članom 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Priređivač će od dobitnika nagrada kao podatke o ličnosti prikupljati ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona, e-mail, jmbg (ako je potrebno za prijavu i naplatu poreza na dohodak građana).

XV ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA
Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

 

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 

XVI ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI
Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

 

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 

XVII POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
Priređivač se obavezuje da ću u koliko bude postojala poreska obaveza umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i to samo i isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave.

 

XVIII TROŠKOVI
Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

 

XIX OBJAVLjIVANjE
Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

 

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

      – fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;
      – dobitnicima.

 

XX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA
U slučaju spora nadležan je nadležan sud u Beogradu.

 

XXI STUPANjE NA SNAGU
Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

 

 

za PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I
PRUŽANJE USLUGA PODRAVKA DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD

_________________________________________________
Ivan Prtorić, direktor